Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Scurt istoric al Bibliotecii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a început să funcţioneze în anul universitar 1991/1992.  Destinată sprijinirii procesului de învăţământ, biblioteca, înfiinţată cu acest prilej, urmează fazele de dezvoltare ale universităţii.

     Găzduită la început în două încăperi din Corpul B (clădirea, atestată din secolul XVI, a fost claustrul unei mănăstiri iezuite, apoi a găzduit pe rând un colegiu iezuit, un seminar romano-catolic şi un internat) biblioteca număra la început trei angajaţi şi avea un depozit şi o sală de lectură. Fondul de cărţi era alcătuit în general din publicaţii cu profil umanist. Conducerea Universitatii, a sprijinit necondiţionat procesul de formare şi dezvoltare a bibliotecii.  

     Constituirea fondului de carte a urmat toate căile posibile: prin achiziţii ( de la Editura Academiei, Centrul de Librării, dar şi din anticariate),  prin donaţii atât de la instituţii (muzee, Fundaţia Soros, Biblioteca Universităţii din Liège, Universitatea din Pavia) cât şi de la cadre didactice şi personalităţi ale culturii şi şcolii româneşti, prin transfer de publicaţii  sau prin schimburi interbibliotecare.  

     La sfârşitul anului 1992 fondul de carte număra peste 7500 volume.   Valori bibliografice cum sunt: Cazania lui Varlaam, 1643; Octoih, 1746; Psaltire Blaj secol XVIII, posibil unicat, figurează în registrul bibliotecii încă din anul 1992. În 1993 o donaţie valoroasă din partea Academiei Române aduce în bibliotecă 32 de volume din Documente privitore la istoria romanilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki, colecţia aproape completă Revista fundaţiilor regale, etc.

 

     Pentru ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, biblioteca a avut şi are strânse relaţii de colaborare cu Biblioteca Muzeului „Unirii" şi cu Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. În special studenţii şi cadrele didactice de la pofilele de Istorie, Arheologie şi Muzeologie au putut să apeleze pentru cercetare şi documentare la fondurile celor două biblioteci. De asemenea, Biblioteca Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia este pusă la dispoziţia Facultăţii de Teologie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecilor din învăţământul superior .  

     Perioada 1995-1999 este o perioadă de consolidare şi consacrare a Universităţii în sistemul naţional de învăţământ superior . Oferta educaţională s-a îmbogăţit cu noi specializări ceea ce a determinat alocarea de fonduri substanţiale pentru achiziţionarea de cărţi şi reviste de economie, ştiinţe exacte şi ştiinţe juridice. De asemenea s-au extins spaţiile de învăţământ aflate în proprietatea Universităţii prin noi investiţii dar şi prin preluarea unor clădiri din interiorul cetăţii insuficient valorificate până în acel moment.

     In anul 2001 Biblioteca se extinde si  primeşte două încăperi in corpul D,  dispunand, astfel, de trei depozite: Istorie, Filologie şi Ştiinţe şi două săli de lectură. Personalul număra opt angajaţi. Fondul de cărţi şi periodice depăşeşte 40 000 volume.  

     Revistele, cu apariţie anuală sau bianuală, alături de alte cărţi şi publicaţii editate la editura ÆTERNITAS   sunt trimise prin serviciul de schimb din cadrul bibliotecii în peste 23 ţări, iar în ţară la majoritatea universităţilor, muzeelor şi institutele de cercetări de sub egida Academiei Române.

     Tot în această perioadă începe procesul de automatizare al bibliotecii. La început s-a utilizat o aplicaţie proprie a unuia dintre angajaţii bibliotecii, ca în anul 2004 să fie achiziţionat softul integrat „Alice". Instalat pe staţiile de lucru ale bibliotecii centrale cât şi la biblioteca Facultăţii de Teologie, softul a permis automatizarea tuturor activităţilor bibliotecii: catalogare, circulaţie, inventariere şi a permis constituirea catalogului OPAC.

     Perioada anilor 2004-2008 este caracterizată de „un intens efort investiţional de construire de noi spaţii de învăţământ şi de continuare a procesului de modernizare a dotărilor Universităţii". S-au făcut abonamente la bazele de date ştiinţifice internaţionale, prima bază de date achiziţionată fiind Jstor în 2004. În prezent universitatea este membră ANELIS+.

     Sprijinită de conducerea actuală a Universităţii, care a alocat fonduri importante, biblioteca continuă să se modernizeze. Din anul 2006 biblioteca are un nou sediu: fostul Pavilion al subofiţerilor aflat în imediata vecinătate a palatului Apor. Inaugurarea bibliotecii la 1 octombrie 2006 se face în prezenţa ministrului învăţământului şi a personalităţilor politice şi culturale locale. Clădirea a fost construită în anul 1900 în stil neoclasic în forma literei L. Intrată în posesia Universităţii din anul 2003 a suferit ample lucrări de conservare, restaurare şi modernizare integrându-se armonios în ansamblul cetăţii. Prevăzută cu subsol funcţional, parter, etaj şi mansardă, clădirea oferă un spaţiu propice pentru desfăşurarea activităţilor bibliotecii. La parter se află depozitele pentru împrumut, biroul de catalogare, cel de achiziţii şi schimb interbibliotecar şi de asemenea o sală de lectură pentru studenţi. La etaj sunt amplasate sălile de lectură cu acces liber la raft . Toate sălile de lectură sunt dotate cu calculator OPAC de unde se poate accesa catalogul bibliotecii. De asemenea,  există posibilitatea de fotocopiere a unor materiale respectând prevederile legii dreptului de autor şi se eliberează bibliografii la cerere. Spaţiul generos a permis bibliotecii să devină o gazdă primitoare pentru variate manifestări culturale şi educative: lansări de carte, conferinţe, simpozioane, expoziţii. Fondul de carte al bibliotecii, bazele de date abonate contribuie cu succes la evaluările academice ale specializărilor acreditate şi autorizate de către ARACIS.

     Biblioteca are mereu în vedere, pe lângă dezvoltarea colecţiilor sale, şi perfecţionarea personalului care deserveşte cititorii. Majoritatea angajaţilor au urmat cursuri postuniversitare de biblioteconomie, rezultatele cercetărilor unor colegi au fost finalizate prin colaborări la revistele locale şi din ţară, prin participări la conferinţe, şi chiar prin doctorat.

     In anul 2007 se achiziţionează pentru bibliotecă softul Liberty3 un sistem de informatizare destinat bibliotecilor universitare care exploatează o reţea de tip WAN.   Softul Liberty3 este partajat şi cu biblioteca Facultăţii de Teologie, catalogul on-line devine comun depăşind 100 000 volume, acoperind aproape toate domeniile de interes. Colecţia de periodice se îmbogăţeşte în fiecare an cu abonamente la peste 80 de titluri de publicaţii din ţară şi din străinătate.

     Anul 2009 adaugă bibliotecii o nouă dimensiune prin darea în funcţiune la mansardă a unei săli multimedia. Dotată cu mobilier nou şi calculatoare de performanţă, îmbinând vechea arhitectură cu noua tehnologie, sala oferă condiţii ideale pentru accesarea bazele de date internaţionale la care este abonată universitatea, sau a celorlalte documentelor electronice de care dispune biblioteca. Pe lângă cărţile electronice aflate în fondul bibliotecii, studenţii pot consulta şi cursurile profesorilor aflate pe CD. Cincizeci de calculatoare şi o imprimantă stau la dispoziţia studenţilor şi a cadrelor didactice pentru a contribui  la conectarea cu elita cercetării academice mondiale.

     Biblioteca este în continuă schimbare. Achiziţiile de carte străină au determinat amenajarea unei săli de lectură suplimentare. Începând cu anul 2012, Universitatea  face parte din Asociaţia ANELIS PLUS, fiind reprezentată  de conducerea  bibliotecii. Principalul obiectiv al asociaţiei este realizarea şi gestionarea fondurilor necesare achiziţionării resurselor electronice de informare şi documentare. Ceea ce face ca biblioteca să-şi atingă însă menirea este afluenţa cititorilor. În ultimul an peste 47000 volume au fost consultate, frecvenţa cititorilor fiind de peste 22 000.