Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Permise de biblioteca

 

 

    În Biblioteca   UAB accesul se face numai pe baza „Cardului de acces".

 „Cardul de acces" este personal şi netransmisibil şi este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare cititor.

      Pentru eliberarea „Cardului de acces" sunt necesare următoarele acte:

- cerere tip - poate fi listată de aici

- legitimaţie de student valabilă / legitimaţie de serviciu;

- act de identitate valabil, cu poza si domiciliu;

- plata taxei de eliberare (vezi -tarife).

     Eliberarea „Cardului de acces" se va face în urma achitării unei taxe de eliberare permis (vezi -tarife) şi a semnării unei „Fişe contract cititor", încheiată la data înscrierii în Bibliotecă şi care constituie actul juridic prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă.

     În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, titularul este obligat să înştiinţeze Biblioteca de pierderea „Cardului de acces".

      Eliberarea unui nou card se va face după ce vechiul card a fost declarat pierdut, a fost anulat de către Bibliotecă şi după achitarea unei taxei de eliberare (  vezi - tarife).