Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Împrumut la domiciliu

 

     Colecţiile Bibliotecii UAB se păstrează în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate.

 

     Fondul pentru sala de lectura cuprinde: lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, ghiduri, hărţi, albume etc.), cartea veche şi rară, manuscrisele, toate unicatele, publicaţiile seriale şi un exemplar al fiecărei lucrări.

 

     Manualele, cursurile universitare şi alte materiale didactice existente în bibliotecă precum şi toate publicaţiile într-un număr mai mare de două exemplare se pot împrumuta la domiciliu. Ele constituie fondul pentru împrumut la domiciliu.

     Împrumutul se face numai pe baza „Cardului de acces", numai de către titularul acestuia.

Pentru împrumutul publicaţiilor la domiciliu cititorii sunt obligaţi să completeze un «buletin de împrumut», după ce în prealabil au consultat baza de date a Bibliotecii.

 

Se pot face rezervări de documente, la cererea cititorului, care sunt păstrate timp de 7 zile de la înştiinţarea Bibliotecii de către acesta.

 

Studenţii pot împrumuta la domiciliu, numai de la secţia de împrumut, până la 5 publicaţii pe o perioadă de:

 

- pentru împrumutul pe termen lung, 14 zile cu posibilitatea prelungirii de două ori cu cate 14 zile;

 

- pentru împrumutul pe termen scurt (dicţionare, enciclopedii, tratate), 2 zile, fără a avea posibilitatea prelungiri termenului de împrumut.