Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Categorii de utilizatori

 

Pot beneficia de serviciile Bibliotecii UAB următoarele categorii de cititori:

  - cititori interni:

     - studenţi (formă de învăţământ de lungă durată sau de scurtă durată la zi sau la ID);

     - studenţi înscrişi la masterat sau la cursuri postuniversitare;

     - cadre didactice din Universitate;

     - alte categorii de personal din Universitate;

Cardul are valabilitate 1 an, viza anuală prelungind valabilitatea acestuia. Vizarea anuală a cardului se face în urma achitării unei taxe (vezi anexa- tarife).

 

- cititori externi (studenţi din alte centre universitate, doctoranzi, cercetători, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi clasa a XII-a, bibliotecari).

Pentru cititorii externi, cardul are valabilitate un an calendaristic.

 

Accesul în Biblioteca UAB se face numai pe baza „Cardului de acces" acesta fiind personal și netransmisibil.