Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Fotocopie / imprimare

 

     Fotocopiatorul funcţionează la etajul clădirii unde sunt sălile de lectură. Tariful pentru fotocopiere este trecut în " taxe si tarife"

Fotocopiatorul  este dedicat documentelor existente în biblioteca universitară.

Multiplicarea după documentele existente în Bibliotecă, indiferent de suport (hârtie, IT) este permisă conform prevederilor legii dreptului de autor (vezi - tarife), numărul copiilor fiind limitat în funcţie de situaţie. Excepţie fac materialele didactice (suporturi de curs/seminar sau îndrumătoare de laborator) salvate pe suport magnetic, care se pot copia contra cost (vezi tarife), tot pe suport magnetic, la solicitarea studenţilor.

În vederea protejării colecțiilor bibliotecii, este interzisă fotocopierea publicațiilor nelegate sau a celor care prezintă risc de deteriorare.

     Imprimanta se afă  la mansardă, în Sala multimedia, tariful pe pagina fiind trecut în anexa tarife.