Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Acces colecţii

 

     Biblioteca UAB are ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii, precum şi ceilalţi salariaţi ai Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Accesul în Biblioteca UAB este deschis   tuturor cetăţenilor pe bază de legitimaţie (card de acces), care vor putea utiliza întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

 

     Accesul la documente al utilizatorilor Bibliotecii se face în mod direct, în cazul documentelor aflate în săli cu acces liber la raft. Accesul în Biblioteca Universității este posibil numai în baza cardului de acces la bibliotecă.
     În sălile de lectură cu acces liber la raft publicațiile (carțile) sunt ordonate potrivit sistemului CZU de clasificare (Clasificare Zecimal Universală) pe domenii iar în cadrul domeniilor conform indicilor de autor. Publicațiile consultate în sălile de lectură se lasă pe masă.