Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Parteneriate

 

     În urma unor colaborări încheiate de Biblioteca Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia cu alte biblioteci din municipiul Alba Iulia , studenţii, cercetătorii, cadrele didactice au acces la fondul de publicaţii şi sălile  de lectură ale acestora astfel :

     - Biblioteca Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : peste 70 000 volume, 60 locuri în săli de lectură ; această bibliotecă se află în imediata apropiere a universităţii.

     - Biblioteca  Judeţeană „ Lucian Blaga" Alba Iulia : peste 250 000 volume, diverse domenii, 40 locuri în săli de lectură

     - Biblioteca Casei Corpului Didactic Alba Iulia : 30 000 volume, 30 locuri în săli de lectură  .

     - Biblioteca Institutului Teologic Romano Catolic din Alba Iulia  :  80 000 volume , 30   locuri în săli de lectură  .

     - Grup Şcolar de Chimie Industrială Ocna Mureş