Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Taxe şi tarife

 

TAXE APLICATE BIBLIOTECII UNIVERSITARE (2015- 2016)

 

Categorie de utilizator

Serviciul oferit

Tarif

Studenţi ai Universităţii
"1 Decembrie 1918"
Alba Iulia

Eliberare permis - servicii de împrumut, serviciu de lectură (valabil 3, respectiv 4 ani sau 2 ani în cazul studenţilor la master).

 

10 lei

Viza anuală a permisului

5 lei

Cadre didactice, cercetători, doctoranzi, personalul angajat al instituţiei.

Eliberare permis - servicii de împrumut, serviciu de lectură (valabil 5 ani de la eliberare)

 

10 lei

Viza anuală a permisului

5 lei

 

Cititori externi.

Eliberare permis - servicii de împrumut, serviciu  sala de lectura (valabil 1 an calendaristic)

 

50 lei

Card săptămânal (serviciu sala  de lectură)

15 lei

Toate categoriile de cititori cu excepţia studenţilor  Universităţii
"1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia

Fotografierea cu aparatul propriu al cititorului din publicaţiile care nu pot fi xeroxate

15  lei / zi

Studenţi cu burse sociale, studenţi străini cuprinşi in programe educaţionale (Socrates, Erasmus, etc.), elevi olimpici, persoane cu handicap

Eliberare permis pentru servicii de lectura în sală

 

gratuit

 

Toate categoriile de cititori

Fotocopiere (xeroxare)

Listare materiale documentare la imprimanta din sala multimedia

0,10 lei faţă;
0,15 lei faţă- verso

Toate categoriile de cititori

Eliberare bibliografii la cerere; selectarea si listarea sau copierea pe suportul magnetic al cititorului a titlurilor din catalogul on - line.

 

0,10 lei / titlu

Elevi de liceu

Eliberare permis pentru servicii de lectura în sală

10 lei

Studenţi ai Universităţii
"1 Decembrie 1918"
Alba Iulia

Eliberare materiale didactice la cerere: suporturi de curs/seminar sau îndrumătoare de laborator, pe suport magnetic.

10 lei

Toate categoriile de cititori

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori, conf. Art. 67, alin. (1)- L 334/2002 - 14/03/2013

1 leu/ zi/document nerestituit

Toate categoriile de cititori

Distrugerea sau pierderea documentelor se sancţionează, conf. Art. 67, alin. (2)- L 334/2002 - 14/03/2013

 

 

ART. 67 (L 334/2002 - 14/03/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT)

(1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pană la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.

(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea  coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de pană la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.