Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Biblioteca UAB
 
Prezentare biblioteca

     Biblioteca Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia funcţionează din anul 1991, an în care s-a înfiinţat  universitatea  . Fondul de publicaţii al bibliotecii s-a dezvoltat treptat prin achiziţii de carte, schimb de publicaţii cu diverse instituţii şi organizaţii     şi  prin multe donaţii. 

    În prezent  este o bibliotecă universitară  modernă, cu un fond de publicaţii de peste 100 000 volume (  împreuna cu Biblioteca Arhiepiscopiei), care acoperă aproape toate domeniile de interes. Colecţia de publicaţii periodice se îmbogăţeşte în fiecare an prin abonamente la peste 50 titluri , atât din ţară cât şi din străinătate, restul publicaţiilor fiind achiziţionate în funcţie de bugetul alocat. Toate achiziţiile se realizează după  consultarea cadrelor didactice, reprezentante ale facultăţilor. În ultimii ani s-a dezvoltat schimbul de publicaţii intern şi internaţional.

 

 

            Incepând cu anul 2008, pentru a facilita accesul la informaţiile de specialitate şi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de documentare din diferite domenii   specializate , universitatea a asigurat accesul la diferite  baze de   date electronice .

De serviciile bibliotecii pot beneficia studenţi, cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenţi înscrişi la masterat, precum şi alte categorii de personal din universitate sau externi.   

     Incepând cu anul universitar 2006-2007, biblioteca funcţionează intr-o clădire amenajată modern care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă- pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor- OPAC-uri  cât şi online şi  este organizată pe servicii de împrumut la domiciliu şi săli de lectură cu acces liber la raft, în care cititorii dispun de peste 100 locuri. De asemenea, există o sală de lectură pentru cadre didactice şi cercetători. Sălile de lectură sunt prevăzute cu sisteme de securitate(supraveghere video şi   sistem de securitate pentru cărţi). 

Accesul la colecţiile bibliotecii se face pe baza CARD-ului de acces, conform regulamentului de funcţionare.

Cititorii beneficiază de unele servicii, contra cost :

     - multiplicarea  după documentele din bibliotecă aflate în săli de lectură, conform prevederilor legii dreptului de autor;

     - eliberare bibliografii, la cerere;

     - selectarea şi listarea/copierea pe suport magnetic(al solicitantului) a titlurilor din catalogul on-line.

    Spaţiul bibliotecii este compus din :

     - patru săli de lectură, cu acces liber la raft, amenajate la etajul I al clădirii;

     - secţia de împrumut,  o sală de lectură, serviciul de prelucrare, la parter;

     - o sală multimedia la mansarda clădirii bibliotecii;

     - spaţii de depozitare, la subsol.

   Sunt  prevăzute   rampe de acces şi grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi.

        În cadrul bibliotecii funcţionează o sală multimedia amplasată la  mansardă,  unde există  50 calculatoare  pe care  studenţii au  acces la internet. Aici  se  pot consulta bazele de date electronice la care universitatea are abonamente, cursuri în format electronic puse la dispoziţia studenţilor de către cadrele didactice ale universităţii, acestea putând fi obţinute contra cost pe suport magnetic.